adwokat łódź widzew

Prawo rodzinne - pomoc prawna obejmuje m.in. następujące zagadnienia

 • rozwód,
 • separacja,
 • uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi i egzekucja tych kontaktów,
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej - plan wychowawczy,
 • władza rodzicielska - w tym ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty - w tym egzekucja zasądzonych alimentów,
 • podział majątku dorobkowego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • konkubinat (podział majątku),
 • uznanie wyroków rozwodowych zagranicznych.

Prawo karne - pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach,
 • udział w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, reprezentowanie przed sądami penitencjarnymi w sprawach np. o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub o przerwę w wykonaniu kary),
 • reprezentowanie pokrzywdzonego (sporządzenie zawiadomienia o przestępstwie, udział w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem).

Prawo cywilne - pomoc prawna obejmuje m.in. następujące zagadnienia

 • prawo spadkowe (w tym przykładowo stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • prawo rzeczowe (zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności),
 • odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z umów i czynów niedozwolonych.