adwokat łódź

Rozwód a alimenty


Komu przysługują alimenty od byłego małżonka?
Wszystko zależy od wyroku rozwodowego który może być:

1. Bez orzeczenia o winie,
2. Z winy obojga,
3. Z winy jednego z małżonków.

Rozwód jest bez orzekania o winie – tak może być tylko gdy obie strony zgodzą się na to. Uwaga Sąd nie może wydać takiego wyroku bez zgody obojga z małżonków.
Rozwód z winy jednego z małżonków. Wówczas jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przykład: Jacek prowadził swoją dobrze prosperującą firmę, jego żona Julia nigdy nie pracowała. Małżonkowie wspólnie ustalili, iż Julia poświęci się domowi, a Jacek będzie zarabiał pieniądze na dom. Małżonkowie żyli na wysokim poziomie, zagraniczne wakacje, drogie ubrania itp. W pewnym momencie Jacek poznał inną kobietę, dla której postanowił odejść od Julii. Julia nie chciała zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie, w trakcie długiej batalii sądowej udało się jej wykazać zdradę współmałżonka i uzyskać rozwód z wyłącznej winy męża. Po rozwodzie Julia podjęła pracę zarobkową, ale mimo tego czuła się pokrzywdzona tym, że co prawda, nie żyje w niedostatku, ale musi bardzo ograniczać wydatki, czego wcześniej nie musiała robić. Mając wyrok z wyłączną winą męża Julia mogła wystąpić przeciwko niemu o alimenty, choć sama nie znajdowała się w niedostatku.
Po rozwodzie firma Jacka bankrutuje, zostawia go narzeczona, on sam załamuje się, ma problemy ze zdrowiem, popada w niedostatek. Jednak pomimo tego, iż znalazł się w niedostatku, nie prawa dochodzić alimentów od byłej żony Julii, gdyż został przez Sąd uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.
Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.
Zatem obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka co do zasady wygasa z upływem 5 lat od rozwodu, ale tylko wtedy gdy rozwód był bez orzeczenia o winie. Przy rozwodzie z winy obojga zasada ta nie ma zastosowania. Nie jest też tak, że z automatu można przestać płacić. Każdorazowo trzeba wystąpić do Sądu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, o czym rozstrzyga Sąd. W wyjątkowych okolicznościach Sąd może przedłużyć czas obowiązku alimentacyjnego.

Jak zabezpieczyć się przed potencjalnym roszczeniem alimentacyjnym od byłego małżonka?

Najskuteczniejszą metodą jest uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka. Jak wcześniej wspominałam podstawą przedmiotowego świadczenia jest treść wyroku rozwodowego. Rozwód bez orzekania o winie jest atrakcyjnym rozwiązaniem, zwłaszcza dlatego, że jest szybki. Natomiast osoba, która nie czuje się winna rozpadu pożycia, powinna dobrze się zastanowić czy na taki rozwód wyrazić zgodę. Zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że druga strona po rozwodzie może popaść w niedostatek.