adwokat łódź widzew

Zalety mediacji

  • Szybsze niż sądowe rozstrzyganie sporu, co bardzo istotne przy coraz dłuższych terminach sądowych!
  • Obie strony wygrywają - mediacja mniej konfliktuje, strony wspólnie szukają satysfakcjonującego je rozwiązania.
  • Koszty postępowania są niższe niż sądowe.
  • Kierując sprawę do sądu strony tracą kontrolę nad wynikiem postępowania. O ich sprawie rozstrzyga sąd, zaś strony mają ograniczony wpływ na rozstrzygnięcie sporu, wynikający ze szczegółowych przepisów procedury cywilnej. Kierując sprawę do mediacji, strony pozostawiają sobie całkowity wpływ na wynik zakończenia sporu. To one ustalają zasady procedowania, mogąc je ograniczyć w dowolny sposób.
  • Mediacja może być prowadzona w sposób zdalny, co w czasach pandemii, ma istotne znaczenie.

Mediacja

może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Dopuszcza się zatem prowadzenie działań m.in. w sprawach o alimenty, kontakty, rozwód, zapłatę itp.

Mediacja

dopuszczalna jest także w postępowaniu karnym pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym i to zarówno w postępowaniu prywatnoskargowym jak i publiczno-skargowym.