kancelaria łódź

Honorarium, sprawy sądowe i mediacje

Każdorazowo wysokość i sposób zapłaty honorarium ustalane są w drodze indywidualnej z Klientem. Zapewniamy w tym zakresie pełną elastyczność, zarówno jeżeli chodzi o sposób ustalenia wynagrodzenia (ryczałtowe, stawka godzinowa), terminy zapłaty (możliwość rozłożenia na raty) i formy płatności (gotówka, przelew).

Honorarium za usługi jakie świadczy kancelariauzależnione jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania zlecenia i nakładu pracy niezbędnego do wykonania zlecenia.


Stała obsługa

Honorarium za stałą obsługę może być określone w formie ryczałtu, płatnego z reguły co miesiąc na podstawie faktury VAT, ewentualnie przez ustalenie stawki godzinowej przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

Inne usługi

Honorarium kancelarii za inne usługi (porady prawne, opinie) może być ustalone w formie ryczałtowej, ewentualnie przez określenie stawki godzinowej przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

kancelaria łódź