kancelaria adwokacka łódź widzew
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że Kancelaria na wniosek klienta udziela porad prawnych również w formie on-line (za pośrednictwem e -maila, telefonicznie).
adwokat łódź widzew
Nasza

kancelaria adwokacka Łódź Widzew

jest specjalistyczną, indywidualną kancelarią adwokacką, która została założona i jest prowadzona przez adwokat Iwonę Spychalską.

Adwokat

Iwona Spychalska odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Sieradzu i po złożeniu w 2003 roku egzaminu sędziowskiego orzekała w Sądzie Rejonowym w Pabianicach w sprawach cywilnych, karnych i pracowniczych.

Zakres prowadzonych przez nas spraw to przede wszystkim

prawo rodzinne

i prawo cywilne, ale także prawo karne (szczegóły w zakładce Specjalizacja).

Świadczone przez kancelarię usługi to nie tylko reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym, ale również przed organami administracji publicznej, sporządzanie pisemnych ekspertyz, udzielanie ustnych konsultacji i porad, jak również prowadzenie mediacji.

Adwokat Iwona Spychalska jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a od 2018 roku mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

W latach 2011 – 2018 Kancelaria współpracowała z Centrum Praw Kobiet w Łodzi.

W swojej pracy kierujemy się zawsze dobrem Klienta i etyką zawodową.

 

Adwokat
Iwona Spychalska

adwokat łódź widzew